Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Τί είναι

Μάθετε ακριβώς

Ακούμε πολύ συχνά τη φράση «ψηφιακός μετασχηματισμός». Οι επιχειρήσεις πλέον έρχονται αντιμέτωπες με αλλαγές που οφείλονται στις νέες τεχνολογίες. Η ψηφιακή οικονομία και οι νέοι παγκόσμιοι παίκτες έχουν επηρεάσει την λειτουργία σχεδόν όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά η τεχνολογία μπορεί να φέρει περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα για την επιχείρησή σας.

Όταν όμως η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει κάθε λειτουργία της επιχείρησης σας, από πού ξεκινάτε;

Κατά καιρούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών εμφανίζονται ορισμένες «λέξεις» ή «φράσεις» που αποτελούν την πιο πρόσφατη τάση και αυτή που θα πρέπει να υιοθετήσουν όλες οι επιχειρήσεις όσον αφορά τις τεχνολογικές υποδομές τους.

Και όταν λέμε όλες οι επιχειρήσεις, αναφερόμαστε στις επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο. Η πιο πρόσφατη τάση αυτής της κατηγορίας είναι ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» (digital transformation). Και το ερώτημα είναι: έχουμε καταλάβει τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Τι πετυχαίνετε:

Μάθετε ακριβώς
  • Υποστηρίξετε καλύτερα την επιχειρηματική σας στρατηγική
  • Πάρετε ταχύτερες και πιο αξιόπιστες αποφάσεις
  • Αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες
  • Προωθήσετε την ικανοποίηση και διατήρηση των πελατών
  • Μειώσετε το κόστος

Τα αποτελέσματα:

Μάθετε ακριβώς

Ο καθορισμός των απαιτήσεων των πληροφοριών είναι απαραίτητος κατά το στάδιο του σχεδιασμού. Πολλές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για νέες τεχνολογίες κατά την εκτέλεση και όχι κατά τον σχεδιασμό, πράγμα που αυξάνει το κόστος της εκ των υστέρων υλοποίησης λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών.

Η υποστήριξη που σας παρέχουμε ξεπερνά την απλή υλοποίηση συστημάτων μηχανογράφησης, εναρμονίζει την στρατηγική με την τεχνολογία, υπολογίζοντας τη ως αναπόσπαστο κομμάτι ενός σωστού επιχειρηματικού σχεδιασμού. Για αυτό πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πληροφορία και λιγότερη στην τεχνολογία.