Προσωπική και εταιρική επικοινωνία

Η Εταιρική Επικοινωνία μπαίνει στην εποχή του Integration
img
Eταιρική Επικοινωνία (corporate communications): είναι η διαδικασία μετατροπής της εταιρικής ταυτότητας στην επιθυμητή εταιρική εικόνα. Στόχος της είναι η ενημέρωση για την εταιρική ταυτότητα, η δημιουργία θετικής στάσης στο κοινό-στόχο για τα προϊόντα της επιχείρησης, η υποστήριξη των στρατηγικών επιλογών και η προβολή της συμβολής της στην οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία.
  • Ελεγχόμενη (σχεδιασμένες ενέργειες)
  • Μη ελεγχόμενη (ανταγωνισμός, ΜΜΕ, κοινωνικές ομάδες, εμπειρίες πελατών)

Tell Us About Your Project

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem.

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Η προβολή (promotion), παράλληλα με το προϊόν (product), την τιμή (price) και τη διανομή (place), αποτελεί έναν από τους τέσσερις δομικούς παράγοντες του μείγματος μάρκετινγκ. Η προβολή αποτελεί βασική διαδικασία διαμόρφωσης και μετάδοσης μηνυμάτων, ώστε μια επιχείρηση ή οργανισμός να επικοινωνεί με την αγορά στην οποία απευθύνεται.
Στρατηγική Marketing
Στρατηγική Marketing
«Δραστηριότητες Προβολής»: η προσωπική πώληση, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και η προώθηση των πωλήσεων.
Tracking & Reporting
Tracking & Reporting
Είναι μια αναλυτική μέθοδος έρευνας που βρίσκει και παρουσιάζει τις τοποθετήσεις διάφορων μαρκών μιας κατηγορίας προϊόντοςσε ένα σύστημα συντεταγμένων.
Εικαστικός σχεδιασμός
Εικαστικός σχεδιασμός
Η δημιουργία του εικαστικού προϋποθέτει την μετάδοση του μηνύματος στον τελικό παραλήπτη ή αποδέκτη.
Marketing Campaigns
Marketing Campaigns
Συντονισμός όλων των ΔΠ (δραστηριοτήτων προβολής, με στόχο την ενιαία παρουσίαση των μηνυμάτων και τη μεγιστοποίηση της επένδυσης των δαπανών προβολής.