Δήμος Βόλβης
Κάρτα αλληλεγγύης (Αφίσα)

Δήμος Βόλβης - Κάρτα αλληλεγγύης (Αφίσα)

Project link

More Case Studies

Περιοδική έκδοση του Δήμου Βόλβης (16 σελίδες) | Απρίλιος 2019
Ride Me Up
1st Women’s Ride
Poster proposal
Hexagon Lounge Bar
Deep House Party Poster
Hexagon Lounge Bar
Waves Party Poster
Hexagon Lounge Bar
Valentine Party Poster
Εφημερίδα Karfitsa #828
(04/07/2020)
Μονόφυλλο δύο όψεων
διάστασης Α5
Δίπτυχο φυλλάδιο
διάστασης Α5
Έντυπο επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»