Έντυπο επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»

Έντυπο επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»

Project link

More Case Studies

Μονόφυλλο δύο όψεων διάστασης Α5
Δίπτυχο φυλλάδιο διάστασης Α5 τελικό
Hondos Center Magazine
Φυλλάδιο «Germanos»
Φυλλάδιο «Φωτοδεσμός»
Περιοδικό «Franchise Success»
Περιοδικό «Εφοπλιστής»
Περιοδικό «Ανάπτυξη» για το Ε.Β.Ε.Α.
Κατάλογος Premaman