Περιοδικό «Franchise Success»

Περιοδικό «Franchise Success»

Περιοδικό «Franchise Success»

Δημιουργικό πολυσέλιδου εντύπου: Περιοδικό «Franchise Success» 2009-2010

Μάθε περισσότερα
Στοχευμένο κοινό
Περιοδικό
Μηνιαία έκδοση

More Case Studies

Μονόφυλλο δύο όψεων διάστασης Α5
Δίπτυχο φυλλάδιο διάστασης Α5 τελικό
Έντυπο επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»
Hondos Center Magazine
Φυλλάδιο «Germanos»
Φυλλάδιο «Φωτοδεσμός»
Περιοδικό «Εφοπλιστής»
Περιοδικό «Ανάπτυξη» για το Ε.Β.Ε.Α.
Κατάλογος Premaman