Εφημερίδα Karfitsa #828
(04/07/2020)

Εφημερίδα Karfitsa #828 (04/07/2020)

Εβδομαδιαία free-press εφημερίδα της Μακεδονίας.

Δείτε το έντυπο
Πολυσέλιδο
Εβδομαδιαίο
Ταχεία παράδοση

More Case Studies

Περιοδική έκδοση του Δήμου Βόλβης (16 σελίδες) | Απρίλιος 2019
Δήμος Βόλβης
Κάρτα αλληλεγγύης (Αφίσα)
Ride Me Up
1st Women’s Ride
Poster proposal
Hexagon Lounge Bar
Deep House Party Poster
Hexagon Lounge Bar
Waves Party Poster
Hexagon Lounge Bar
Valentine Party Poster
Μονόφυλλο δύο όψεων
διάστασης Α5
Δίπτυχο φυλλάδιο
διάστασης Α5
Έντυπο επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»